Debiteuren bezoekTen tijde van dit onderhoud ligt de nadruk uiteraard op het behalen van een, voor u zo positief mogelijk, resultaat. Tevens zal er echter alles aan gedaan worden om de relatie met uw debiteur in stand te houden. Door op een tactische manier te bemiddelen, kan er niet alleen resultaat worden gehaald, maar tevens begrip worden gekweekt voor de ondernomen incasso-actie. Hierbij kiezen wij voor direct, persoonlijk contact. Ervaring heeft ons geleerd dat persoonlijk contact bij uitstek geschikt is om een debiteur over de streep te trekken. Wij geven debiteuren niet de gelegenheid tot vage schriftelijke of telefonische toezeggingen, waardoor er veel kostbare tijd verloren gaat. Mocht ook dit onderhoud niet tot het gewenste resultaat leiden, dan volgt er binnen drie dagen een verhaalsinformatierapport met de mogelijkheid de kwestie juridisch aanhangig te maken.

Bij ons geen ellenlange rapportages. U wilt weten of er geld binnen is en zo ja, hoeveel. Omdat wij ons beperken tot een relatief klein aantal opdrachten per periode, kunnen wij elke vordering te aandacht geven die het nodig heeft en wordt de vordering dus niet ‘stilgelegd’ omdat een opdrachtgever met veel opdrachten ‘voordringt’.

Contact

Gentle Incasso

Uw specialist in
creditmanagement

Vestiging Zaandam

Mauvestraat 162
1506 JM Zaandam
E-mail: info@gentleincasso.nl
Telefoon: 075 - 77 14 636

Vestiging Den Haag

Vaillantlaan 366 A
2526 HV Den Haag
E-mail: info@gentleincasso.nl
Telefoon: 070-33 00 424